Ateliere pentru copii de la Școala Gimnazială Specială nr. 3 din București

Copiii din Școala Gimnazială Specială nr.3 din București vor beneficia de Sănătate Prin Arte participând la ateliere de grup și individuale de muzică și dans, pictură, fotografie și ateliere interdisciplinare.

Atelierul de exprimare prin muzică este una dintre cele mai apreciate activități, iar, în cazul copiilor cu Cerințe Educaționale Speciale, aceasta se dovedește a fi extrem de necesară. Muzica stimulează creierul și poate restabili conexiuni neuronale. Muzica se naște din emoție și poate transmite emoții. Selectată cu deosebită atenție, muzica poate modifica starea de spirit care, la rândul său, poate influența și ghida comportamentul. Prin muzică și ritmuri, jocuri muzicale și cântece, folosindu-și propria voce sau împrietenindu-se cu diferite instrumente muzicale, copiii pot descoperi noi valențe ale comunicării și exprimării.

Pictura este influențată, în primul rând, de emoții, apoi de gândire, imaginile reușind să devină mult mai sugestive decât cuvintele. Copilul își exprimă prin culoare diferite stări și trăiri afective, iar analiza propriilor lucrări face ca “micul artist” să identifice apoi să valideze importanța fiecărei emoții recunoscute.

Atelierele de fotografie, organizate atât în sala de clasă cât și în aer liber, sunt un stimulent eficient pentru exersarea și dezvoltarea atenției la detalii, fiecare imagine fiind analizată ulterior, evidențiind preferințe si afinități, contribuind la cunoașterea propriei persoane și verbalizarea propriilor preferințe estetice.

Proiectul a debutat, începând cu data de 10.03.2023, cu atelierul de exprimare muzicală.

Ateliere pentru copiii tipici și atipici (cu cerințe educaționale speciale)

Atelierele de acest tip au drept scop principal integrarea copiilor atipici, prin participarea acestora alături de copiii tipici la diverse ateliere: muzică, dans, creație, limbi străine. (Dacă dai clic pe link-ul asociat fiecărui tip de atelier, vei ajunge pe o pagină ce conține mai multe detalii despre acesta).

Participarea la aceste ateliere va fi gratuită pentru toți copiii atipici, dar participarea copiilor tipici se va face pe bază de donație, pentru a putea acoperi costurile atelierelor și, mai ales, pe cele ale activităților și proiectelor dedicate copiilor atipici.

Suntem conștienți că acesta este un proiect ambițios, a cărui realizare cere timp și resurse. Dacă vrei să sprijini proiectele noastre, o poți face prin mai multe modalități, iar unele nu implică costuri financiare – vezi Formularul 230 și Formularul 177, ci doar un pic de timp și bunăvoință.