Test contabilitate - Clienți și Furnizori

Test contabilitate – Clienți și furnizori

Bine ați venit la testul de contabilitate - Clienți și furnizori !

Testul conține 12 întrebări din domeniul contabilității specifice operațiunilor cu clienți și furnizori. Întrebările sunt cu răspuns unic sau cu răspuns multiplu.

În cazul în care aveți întrebări cu răspunsuri multiple, nu marcați mai multe decât e cazul, întrucât răspunsurile eronate vă vor scădea punctajul. Nu există limită de timp pentru rezolvarea testului.

Dați clic pe butonul ”Începe”.

Monografie contabilă stocuri

Monografie contabilă stocuri

Monografie contabilă stocuri

În acest articol vom prezenta înregistrări contabile legate de stocuri. Nu este o prezentare a tuturor înregistrărilor, ci doar a celor mai des întâlnite în practică, iar conținutul acestui articol are în primul rând un rol educativ. Vom începe mai întâi prin a stabili ce sunt stocurile.

Ce sunt stocurile

Stocurile sunt active circulante deținute de către o firmă, fiind reprezentate prin bunuri materiale ce sunt destinate pentru a se consuma la prima utilizare (materii prime, materiale consumabile), sau pentru a fi revândute ca atare (mărfurile), sau care rezultă din procesul de producție (produse finite, semifabricate, produse reziduale). Specific stocurilor e faptul că își transferă valoarea economică dintr-odată, participând la un singur ciclu de producție/vânzare.

Achiziția stocurilor

Cel mai adesea stocurile intră în posesia unei firme prin intermediul unui proces de achiziție, de la un furnizor. Să presupunem că vom cumpăra materii prime de în valoare de 5.000 de lei. Înregistrarea contabilă va fi următoarea:

Cont DebitorCont CreditorSumă
%=401 Furnizori5.950 lei
301 Materii prime5.000 lei
4426 TVA Deductibil950 lei

În cazul de mai sus am presupus că valoarea la intrare a materiilor prime este chiar prețul de cumpărare fără TVA. Totuși, pe lângă acesta, costul de achiziție poate cuprinde și alte elemente precum  taxe nerecuperabile (taxe vamale, accize, comisioane, taxe de asigurare), cheltuieli de transport și manipulare sau chiar TVA-ul din factura furnizorului –  dacă cumpărătorul nu este plătitor de TVA.

Producția stocurilor

Cea de-a doua modalitate prin care o firmă poate intra în posesia stocurilor este prin procesul de producție. În cadrul procesului de producție, în mod necesar are loc consumul altor stocuri (materii prime, materiale consumabile). Mai jos avem recunoașterea intrării în contabilitate a unor produse finite în valoare de 7.000 de lei.

Cont DebitorCont CreditorSumă
345 Produse finite=711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse7.000 lei

O înregistrare similară se va realiza și dacă vor rezulta și alte elemente în procesul de producție: semifabricate (cont contabil 341) sau produse reziduale (cont contabil 346).

Consumul stocurilor

Așa cum spuneam, în procesul de producție stocurile sunt date în consum pentru a se obține alte stocuri (produsele finite). Înregistrarea contabilă privind consumul stocurilor descarcă (creditează) contul de stoc și debitează un cont de cheltuială asociat tipului de stoc respectiv (materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar etc.). De exemplu, pentru un consum de materii prime avem o înregistrare de genul:

Cont DebitorCont CreditorSumă
601 Cheltuieli cu materiile prime=301 Materii prime5.000 lei

Nu întotdeauna consumul stocurilor se produce în relație directă cu procesul de producție. Dacă, de pildă, am achiziționat o  imprimantă pentru departamentul de contabilitate al unei firme, atunci o vom înregistra ca stoc pe obiectele de inventar și o vom da în consum:

Cont DebitorCont CreditorSumă
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar=303 Materiale de natura obiectelor de inventar700 lei

Vânzarea stocurilor  (mărfuri și produse finite)

Stocurile pot ieși din gestiune și prin vânzare. În cazul vânzării mărfurilor, vom avea nota contabilă:

Cont DebitorCont CreditorSumă
607 Cheltuieli privind mărfurile=371 Mărfuri3.000 lei

Ieșirea de stoc aferentă unei vânzări de produse finite  se va înregistra astfel:

Cont DebitorCont CreditorSumă
711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse=345 Produse finite4.000 lei

La fel se va înregistra ieșirea din stoc și pentru semifabricate (341) sau produse reziduale (346).

Transferul stocurilor la terți

Există situații în care stocurile sunt transferate temporar la terți, din varii motive. De exemplu, am achiziționat niște tricouri pentru revânzare și vrem să le facem mai atractive, aplicând asupra lor niște imprimeuri, care vor fi realizate de către o terță parte. În situația asta, terța parte va fi pentru noi un furnizor de servicii.

Mai întâi, vom trimite marfa la furnizor, efectuând următoarea înregistrare:

Cont DebitorCont CreditorSumă
357 Mărfuri aflate la terți=371 Mărfuri10.000 lei

După ce ce se realizează toate modificările, marfa va reveni în gestiune și vom înregistra astfel:

Cont DebitorCont CreditorSumă
371 Mărfuri=357 Mărfuri aflate la terți10.000 lei

În exemplul furnizat am considerat valoarea mărfii transferate de 10.000 de lei. Totuși, operațiunea pe care am realizat-o a sporit valoarea mărfii, anume cu valoarea serviciilor pe care le-a executat furnizorul și de aceea va fi necesară și înregistrarea următoare (presupunem că serviciile de imprimare au costat 2.000 de lei):

Cont DebitorCont CreditorSumă
%=401 Furnizori2.380 lei
371 Mărfuri2.000 lei
4426 TVA Deductibil380 lei

Ajustarea valorii stocurilor

În monografiile de mai sus am prezentat înregistrări contabile care se produc atunci când se realizează și o mișcare fizică a stocurilor, o creștere sau scădere cantitativă a acestora (de exemplu, consumul de materii prime sau generarea de produse finite). Totuși, se pot realiza înregistrări contabile care afectează conturile de stocuri fără a exista o manipulare fizică a acestora.

Este cazul înregistrării anterioare, în care s-a adăugat la valoarea mărfii (tricouri) pe cea a serviciilor cu imprimarea lor. O altă situație se întâlnește în cazul unităților de vânzare cu amănuntul, dacă țin o evidență global-valorică (preț de vânzare cu amănuntul). În acest caz, vom  înregistra în valoarea mărfii  marja brută (adaosul comercial). Să presupunem că am avut o achiziție de marfă de 100.000 de lei și vrem să aplicăm o marjă brută de 20 %.  Vom avea înregistrarea:

Cont DebitorCont CreditorSumă
371 Mărfuri=378 Diferențe de preț la mărfuri20.000 lei

Dacă unitatea este plătitoare de TVA, se va adăuga și TVA neexigibil, care se va aplica ca și cotă (19%) la costul de achiziție și la marja brută (100.000 + 20.000)

Cont DebitorCont CreditorSumă
371 Mărfuri=4428 TVA neexigibilă22.800 lei

O altă situație interesantă este atunci când vrem să schimbăm destinația unui stoc. De exemplu, cu titlu excepțional vrem să vindem niște materii prime ca și marfă. Nu o putem face direct, ci va trebui să înregistrăm transferul valorii stocului de pe contul contabil de materii prime pe cel de marfă. Astfel, vom avea înregistrarea:

Cont DebitorCont CreditorSumă
371 Mărfuri=301 Materii prime1.000 lei

 

Acestea au fost câteva din înregistrările specifice tranzacțiilor cu stocuri. Evident, mai sunt și altele (cele specifice producție agricole, de pildă) și nu am abordat (pentru a nu face prea lung materialul) nici problema metodelor de cost folosite pentru stocuri (Standard, FIFO, LIFO, CMP etc.). O vom face poate într-un articol dedicat.

Ne străduim să creăm pe acest site articole cu conținut de calitate, pentru a sensibiliza lumea în legătură cu proiectele și activitățile noastre. Dacă vrei să ajuți Asociația Sănătate Prin Arte, o poți face donând – unele donații nu implică costuri financiare. Un instrument de donare gratuită, cum ar fi Formularul 177, ar trebui să fie deja familiar contabililor, iar Formularul 230 este chiar mai popular. De asemenea, ne poți ajuta dând share pe una din rețelele de socializare (vezi butoanele de share de mai jos). Mulțumim! 🙏

Vrei să-ți testezi cunoștințele de contabilitate a stocurilor ? Atunci, fă testul:

Test de contabilitate - Stocuri
Monografie Contabilă Mijloace Fixe

Monografie contabilă mijloace fixe

Monografie contabilă mijloace fixe

În acest articol vom prezenta cele mai importante înregistrări contabile care au loc atunci când e vorba de mijloace fixe. Nu este o prezentare a tuturor înregistrărilor posibile, ci doar a celor mai des întâlnite în practică, iar conținutul acestui articol are în primul rând un rol educativ. Vom începe mai întâi prin a stabili ce sunt mijloacele fixe.

Definiția  mijloacelor fixe

Mijloacele fixe sunt active deținute de către o întreprindere pentru a fi utilizate, direct sau indirect, în producerea de bunuri și servicii. Specific acestora este faptul că au o durată de folosință de peste un an și o valoare mare, transmițându-și treptat valoarea asupra bunurilor și serviciilor, în cadrul procesului de producție. Această transmitere de valoare se numește amortizare și în contabilitatea românească se calculează lunar.

Ce-i interesant, în legislația  economică nu există o definiție ca atare a mijloacelor fixe, dar ele sunt practic sinonime cu ceea ce numim imobilizări corporale. Exemple de mijloace fixe: terenuri, construcții, utilaje și instalații, mijloace de transport, aparatură de birou etc. În continuare, vom prezenta principalele înregistrări contabile legate de mijloacele fixe.

Achiziția mijloacelor fixe

Cel mai adesea mijloacele fixe intră în posesia unei firme prin intermediul unui proces de achiziție, de la un furnizor. Să presupunem că vom cumpăra un utilaj în valoare de 20.000 de lei. Înregistrarea contabilă va fi următoarea:

Cont debitorCont creditorSuma
%=404 Furnizori de imobilizări23.800 lei
2131 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)20.000 lei
4426 TVA Deductibil3.800 lei

Precum se poate vedea, contul contabil de furnizor (404) este diferit de cel al furnizorilor obișnuiți (401).

Amortizarea mijloacelor fixe

Mijloacele fixe nu se consumă imediat în procesul de producție (așa cum se întâmplă, de pildă, cu materiile prime), ci participă la mai multe cicluri de producție, uzându-se odată cu trecerea timpului. Această uzură trebuie recunoscută în contabilitate ca și o amortizare, o cheltuială ce reflectă pierderea treptată a valorii a mijlocului fix. Pentru a calcula cheltuiala cu amortizarea, o firmă trebuie să estimeze o durată de viață utilă a mijlocului fi și să stabilească o metodă de amortizare, adică o modalitate de a calcula de a repartiza aceste cheltuieli de-a lungul timpului. În România sunt recunoscute 3 metode de amortizare: liniară, degresivă și accelerată. Metoda liniară este de departe cel mai des utilizată și presupune repartizarea uniformă a cheltuielilor. E și cel mai simplu de calculat: se împarte valoarea mijlocului fix la durata sa de viață utilă (exprimată în luni).

De exemplu, avem un mijloc fix de 20.000 de lei, pentru care estimăm o durată de viață utilă de 10 ani. Vom calcula amortizarea lunară astfel:

20.ooo lei/(10 x 12 luni) = 20.ooo lei/12o luni = 166,67 lei/lună

Cont debitorCont creditorSuma
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea=2813 Amortizarea instalațiilor si mijloacelor de transport166,67 lei

În contul 2813 se va acumula amortizarea și va reflecta tocmai pierderea de valoare de care vorbeam.

Ieșirea din evidență a mijlocului fix

La sfârșitul duratei de viață utile a mijlocului fix, când acesta va fi amortizat integral, va fi scos din evidență. Chiar dacă acesta nu dispare fizic și poate fi în continuare utilizat, se consideră că el și-a transmis integral valoarea și are loc înregistrarea:

Cont debitorCont creditorSuma
2813 Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport=2131 Echipamente tehnologice(mașini, utilaje și instalații de lucru)20.000 lei

Casarea mijlocului fix

La un moment dat, mijlocul fix va dispărea și fizic. În acest caz, va fi scos din funcțiune, dezmembrat, dat la fiare vechi etc. Din punct de vedere contabil, avem două situații: dacă mijlocul fix a depășit durata de viață utilă, înseamnă că s-a făcut deja înregistrarea contabilă de ieșire din evidență. Dacă însă mijlocul fix este casat înainte de ieșirea din evidență, valoare neamortizată a mijlocului fix se va reflecta într-un cont de cheltuială. Să presupunem că mijlocul fix pe care l-am exemplificat mai sus va fi scos din funcțiune nu după 10 ani de funcționare, ci după 9 ani. În acest caz, vom avea:

Cont debitorCont creditorSuma
%=2131 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)20.000 lei
2813 Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport18.000 lei
6583 Cheltuieli privind activele cedate și alte operațiuni de capital2.000 lei

Contul contabil 6583 se debitează cu valoarea de 2000 de lei, ce reprezintă cheltuiala cu amortizarea care ar mai fi trebuit înregistrată pentru un an de zile, dacă mijlocul fix ar fi ajuns la sfârșitul duratei de viață utile.

Vânzarea mijlocului fix

Un mijloc fix poate ieși din gestiune nu doar prin casare, ci și prin vânzare. Este o situație cu caracter excepțional, pentru că mijloacele fixe nu sunt destinate vânzării. Să presupunem că pentru același mijloc fix, după 5 ani de utilizare, se decide vânzarea acestuia, la un preț de 13.000 de lei. În acest caz, vom înregistra, mai întâi creanța către client și veniturile (presupunem că se colectează și TVA).

Cont debitorCont creditorSuma
461 „Debitori diverși”=%15.470 lei
7583 „Venituri din vânzarea activelor”13.000 lei
4427 „TVA colectată”2.470 lei

Observăm că, tocmai pentru a se sublinia caracterul excepțional al tranzacției, în contul de creanță nu avem 4111 (Clienți), ci 461 (Debitori diverși).

De asemenea, vom înregistra și ieșirea din gestiune, ținând cont că mijlocul fix nu a fost amortizat decât 5 ani din 10:

Cont debitorCont creditorSuma
%=2131 „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”20.000 lei
6583 „Cheltuieli privind activele cedate și alte operațiuni de capital”10.000 lei
2813 „Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport”10.000 lei

 

Acestea au fost cele mai frecvente înregistrări cu privire la mijloacele fixe. Există, desigur, și alte tipuri de înregistrări, cum ar fi cele cu privire la reevaluarea mijloacelor fixe sau realizarea acestora în regie proprie, dar sunt mai rar întâlnire și poate vom discuta despre ele în viitoare articole.

Ne străduim să creăm pe acest site articole cu conținut de calitate, pentru a sensibiliza lumea în legătură cu proiectele și activitățile noastre. Dacă vrei să ajuți Asociația Sănătate Prin Arte, o poți face donând – unele donații nu implică costuri financiare. Un instrument de donare gratuită, cum ar fi Formularul 177, ar trebui să fie deja familiar contabililor, iar Formularul 230 este chiar mai popular. De asemenea, ne poți ajuta dând share pe una din rețelele de socializare (vezi butoanele de share de mai jos). Mulțumim! 🙏

Vrei să-ți testezi cunoștințele de contabilitate a mijloacelor fixe? Atunci, fă testul:

Test de contabilitate - Mijloace Fixe